Guidning varetages af Naturligfryd Aps.

Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl på alle former for trykte- og digitale platforme

Der tages ligeledes forbehold for
prisændringer som følge af kursændringer, skatter, afgifter samt øvrige
ændringer af forhold som Naturligfryd ikke har indflydelse på.

Betaling:
Ved modtagelse af bekræftelse på bestilling betales altid guidegebyrets fulde
pris.

Alle priser er i danske kroner

Deltagerinformation
Alle praktiske informationer omkring turen såsom mødetid og sted, pakkeliste og andre praktiske oplysninger sendes til deltager på mail efter modtagelse af betaling.

Deltager bør gennemlæse det
fremsendte informationsmateriale og straks gøre opmærksom på eventuelle fejl
eller uoverensstemmelser.

Aflysning af arrangement

Såfremt der til det enkelte
arrangement ikke er den fornødne tilslutning, kan der blive tale om aflysning
eller ændringer af programmet.

Annulleres arrangementet,
meddeles dette straks og det indbetalte beløb tilbagebetales.

Afbestillingsbetingelser

For et hvert køb gælder, at der
er 14 dages fortrydelsesret.

Ved afbestilling frem til 30 dage før arrangementets afholdelse, vil 50 % af beløbet blive tilbagebetalt.
Afbud skal fremsendes skriftligt til Naturligfryd og gælder fra den dag det er i hænde hos Naturligfryd.

Ved afbestilling mindre end 30
dage før start, vil guidegebyret ikke blive tilbagebetalt.

Der er mulighed for at deltager
kan overdrage købet til en anden person som opfylder kravene for at deltage jf.
turbeskrivelse. Såfremt dette ønskes, skal det meddeles skrifteligt til
Naturligfryd.

Ved udeblivelse eller kun delvis udnyttelse af arrangementet, kan der ikke påregnes godtgørelse af guidegebyret.

Deltagers ansvar

Deltager skal rette sig efter
gældende regler og anvisninger givet af guider, og andre som har forbindelse
med arrangementets gennemførelse. Tilsidesættes disse forpligtelser i væsentlig
grad, kan Naturligfryd udelukke deltager fra fortsat deltagelse eller start. I
sådanne tilfælde bliver guidegebyr ikke refunderet og eventuelle ekstraudgifter
betales af deltager.

Forekommer der mangler ved guiden,
så har deltageren pligt til med det samme at gøre opmærksom på dette, med henblik
på at få rettet fejlen. Løses problemet ikke, bør deltager indhente bekræftelse
på dette som dokumentation til senere reklamation.

Deltagelse i arrangementer sker
på eget ansvar og risiko. Som deltager er du selv ansvarlig for at have en
forsikring der dækker aktiviteter som du deltager i, samt dækker dit ansvar i
tilfælde af at du er skyld i andres tilskadekomst eller tab.

Ansvar for private ejendele i
forhold til skader eller bortkomst, påhviler deltager og Naturligfryd kan ikke
drages til ansvar for dette.

Naturligfryds ansvar

Lider du tab eller skade som
følge af vores fejl eller mangler ved guidningen, begrænses vores ansvar til at
omfatte dette.

Vi er halt fritaget for skader der
rammer deltager som er forårsaget af katastrofer, strejker og andre hændelser,
som er af force majeure lignende karakter eller forårsaget af deltager egen
forsømmelighed.

Reklamation

En eventuel reklamation skal være
Naturligfryd i hænde senest 8 dage efter arrangementets afslutning. Eventuelt
søgsmål mod os skal anlægges ved dansk domstol eller afgøres ved voldgift. Et
hvert krav imod Naturligfryd skal håndteres af dansk ret.